Горњи Милановац

РЕЉЕФ

About

Рељеф рудничко-таковског краја је брдско-планински, динамичан и неуједначен. Доминирају планине и побрђа, а мањи део чине невелика поља и котлине. Висински појасеви се крећу у распону од 200 до 1.132 метара надморске висине.

Одлика рељефа су дугачке, непрекинуте косе које се спуштају од Маљена, Сувобора и Рајца према чачанској котлини. Најнижи и најравнији делови подручја су у оквиру котлинастих проширења Горњег Милановца, Такова, Прањана, Горње Груже и Драгоља, односно Качера, на долинским равнима и благо нагнутим долинским странама река које протичу кроз та проширења.

Брдско–планинско подручје формирају планине Рудник (1.132 m) на североистоку, Рајац (848 m) и Сувобор (866 m) на северу, Маљен (970 m) на северозападу, висораван Гојне Горе са брдом Шиљковца (813 m) на југозападу, Главаја, Галич и Рожањ (625 m) на југу и Вујан (855 m) и Јешевац (902 m) на југоистоку.

Најинтересантнији облици рељефа су вулканска купа Острвица (785 m), зашиљена еруптивна стена која се налази на северном обронку Рудника, Треска (735 m), лоптаста вулканска стена на западним обронцима Јешевца и Мокра пећина, под Равном гором, дуга 400 метара, са интересантним пећинским накитом.

"ВИСИНСКИ ПОЈАСЕВИ СЕ КРЕЋУ У РАСПОНУ ОД 200 ДО 1.132 МЕТАРА НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ."

"БЕЛИ ЛАБУД НА ЗЕЛЕНОМ ЈЕЗЕРУ" - ЈОВАН ЦВИЈИЋ
About

Карађорђева 3
32300 Горњи Милановац
Србија

Тел/Факс: +381 (0)32 720 565

info@togm.org.rs

www.togm.org.rs

© 2024 ТО Горњи Милановац
contact-section