Горњи Милановац

ХИДРОГРАФИЈА

About

Хидрографску мрежу општине Горњи Милановац чини неколико већих и многобројних мањих токова, због којих је сливно подручје веома разуђено, али не и довољно богато водом. Највећи број водених токова припада сливу Велике Мораве, а мањи део сливу Саве. Најзначајније и највеће реке на подручју општине Горњи Милановац, које протичу кроз велике кречњачке површине су: Каменица, Чемерница, Дичина, Деспотовица и Гружа.

Каменица настаје од Црне и Беле Каменице на јужним падинама Дивчибара. Њен слив је у западном делу општине, у пределу Сувобора и Маљена.

Чемерница извире испод Сувобора из Мокре пећине. Настаје од Граба и Велике Буковаче и притока је Западне Мораве првог реда. Има богат слив са великим бројем притока и купи највећи део вода са Сувобора.

Дичина је настала спајањем Велике и Мале Дичине на Добром Пољу испод Сувобора. Лева је притока Чемернице и заузима централни део подручја.

Деспотовица извире испод Рудника, на западној страни Цвијићевог врха. Слив реке обухвата делове Рудника, Јешевца и Вујна. Тече западним деловима општине и припада сливу Западне Мораве.

Гружа извире на јужним падинама Рудника, испод Великог Виса. Њен слив се налази у источном делу општине и притока је Западне Мораве.

На подручју општине има више термо-минералних извора, чије је постојање везано за раседне линије и најмлађи вулканизам. Најпознатији извори су Сврачковачка бања, Брђанска бања, Млаковац и Савини извори.

About

Карађорђева 3
32300 Горњи Милановац
Србија

Тел/Факс: +381 (0)32 720 565

info@togm.org.rs

www.togm.org.rs

© 2024 ТО Горњи Милановац
contact-section