ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

КЛИМА

About

Положај општине Горњи Милановац и изражен рељеф имају утицај на карактеристике климе и условили су хладнију климу у односу на ниже пределе Шумадије и западног Поморавља.

Клима је умерено-континентална са средњим годишњим температурама ваздуха од 7,2°С до 11°С, средњом годишњом висином падавина од 788 mm (300 m н.в.) до 985 mm (врх Рудника),топлим летима и умерено хладним и релативно снежним зимама. Јул је најтоплији, док је јануар најхладнији месец. Трајање снега износи од 80 до 120 дана у нижим и од 160 до 200 у вишим пределима.

Учесталост ветрова на подручју општине није изражена. Од ветрова преовлађују северни, југоисточни и источни, а просечна вредност релативне влажности ваздуха у Горњем Милановцу у току године износи око 77,8%.

About

Карађорђева 3
32300 Горњи Милановац
Србија

Тел/Факс: +381 (0)32 720 565

info@togm.org.rs

www.togm.org.rs

© 2024 ТО Горњи Милановац
contact-section