Документа

Правилник о раду Туристичке организације 2022


План рада Туристичке организације 2022


Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Систематизација Туристичке организације општине Горњи Милановац


Статут Туристичке организације општине Горњи Милановац


Оснивачки акт Туристичке организације општине Горњи Милановац


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТООГМ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2019. ГОДИНУ


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.02.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.02.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ЛОКАЛА ЗА РАДНИ ПРОСТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.01.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ЛОКАЛА ЗА РАДНИ ПРОСТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.01.2019.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РЕКЛАМНОГ ТОТЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФО-ЦЕНТРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 01.08.2018.

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РЕКЛАМНОГ ТОТЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФО-ЦЕНТРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 25.07.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РЕКЛАМНОГ ТОТЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФО-ЦЕНТРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 25.07.2018.

 


РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2018 ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2018 ГОДИНУ