СВЕ О ПОРЕЗУ У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ

Обавештење и документација у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству, од стране физичког лица.

1. Обавештење - 28.06.2019.
2. Правилник
3. Уредба о паушалној боравишној такси
4. Пореска пријава за утврђивање пореза на приход од пружања угоститељских услуга
5. Прилог бр. 1 уз Пореску пријаву