O namaTuristička organizacija opštine Gornji Milanovac osnovana je 2000. godine kao javna služba koja obavlja poslove razvoja, promocije i očuvanja turističkih vrednosti na teritoriji opštine Gornji Milanovac.Pod ovim poslovima se podrazumeva organizovanje informativne i propagandne delatnosti (izrada prospekata, turističkih mapa, postera, cd prezentacija, razglednica, suvenira...), promocija Gornjeg Milanovca na sajmovima u zemlji i inostranstvu i organizacija informativnih punktova i centara.


Naš cilj je unapređenje uslova za prihvat i boravak turista na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


Delovanje turističke ogranizacije u skladu je sa strategijom održivog razvoja turizma opštine Gornji Milanovac usvojenom 2006. godine.Imamo programe za boravak turista na teritoriji opštine i obezbeđujemo vodičku službu. Pružamo sve informacije vezane za smeštajne kapacitete, cene usluga, komunikacije i turisičke lokalitete.


Nalazimo se u Tihomira Matijevića 4 u Gornjem Milanovcu. Kod nas možete:

  • - dobiti sve informacije vezane za turizam opštine Gornji Milanovac

  • - dobiti besplatne brošure o gornjomilanovačkoj opštini

  • - kupiti razgledince sa motivima rudničko-takovskog kraja

  • - kupiti plan grada i opštine Gornji Milanovac

  • - kupiti knjige o turističkoj ponudi grada, arheološkim nalazištima i istorijskim spomenicima

  • - izabrati i kupiti neki od suvenira


Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac ima odličnu saradnju sa vlasnicima objekata na selu i u dogovoru sa njima, a po zahtevu gosta, organizuje izlete, obilazak kulturno-istorijskih spomenika i drugih interesantnih mesta, kako na području naše opštine, tako i u susednim opštinama.


TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji