Poziv na javnu raspravu




Poštovani,


Opština Gornji Milanovac, zajedno sa gradovima Čačkom i Kraljevom, i opštinama Vrnjačka Banja i Raška kroz međuopštinsko partnerstvo, uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja, učestvovala je u pripremi i izradi Programa razvoja turizma 2012-2022. godine i Analize turističkog sektora za čitavo područje međuopštinskog partnerstva.


Nacrti napred navedenih dokumenata stavljeni su 8. oktobra na uvid javnosti na zvaničnim internet prezentacijama opštine Gornji Milanovac i Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac, kako bi građani opštine Gornji Milanovac i druga zaintersovana lica mogli da daju svoje primedbe, predloge i sugestije na tekst nacrta.


Obaveštavaju se svi zainteresovani subjekti da će se u petak, 26. oktobra 2012. godine, u Svečanoj sali Okružnog načelstva sa početkom u 10:00 časova, održati Završnica javne rasprave na kojoj će biti posebno izloženi Program razvoja turizma 2012-2022. godine i Analiza turističkog sektora za područje međuopštinskog partnerstva.


Tom prilikom će učesnici u izradi nacrta upoznati javnost sa detaljima ovih dokumenata, kao i pristiglim primedbama i predlozima građana.


S` poštovanjem,


Opština Gornji Milanovac i Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac



TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...



TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...



TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...









     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rs



Sajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji