Mladi uče o održivom razvoju na Rudniku
Međunarodni trening o održivom razvoju “Seeds for sustainable development” na kojem učestvuje 30 omladinskih lidera i radnika iz šest evropskih zemalja, na predlog Turističke organizacije, održava se na Rudniku, u Hotelu “Neda” od 19. do 27. maja 2016. godine, u organizaciji udruženja “Ritam zdravlja” iz Novog Sada.


Omladinski radnici i lideri iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Portugala, Rumunije, Hrvatske i Srbije tokom devet dana treninga stiču nova znanja i veštine namenjene daljoj edukaciji mladih o principima održivog razvoja i načinima na koje svako može doprineti njegovom postizanju.


Održivi razvoj predstavlja razvoj koji omogućava sadašnjim generacijama da zadovolje svoje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije zadovolje svoje potrebe. Donošenjem novih Ciljeva održivog razvoja od strane Ujedinjenih nacija, mladi su prepoznati kao nosioci promena i ključni faktor za postizanje održivog razvoja i daljeg napretka ljudske civilizacije u pozitivnom smeru.


Trening se organizuje u sklopu evropskog projekta “Seeds for sustainable development” zahvaljujući podršci programa Erazmus + : Mladi u akciji, kroz komponentu 2 namenjenu jačanju kapaciteta omladinskih organizacija na zapadnom Balkanu.


Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Gornji Milanovac, Crvenim krstom Gornjeg Milanovca i gostoprimstvu Hotela “Neda” na Rudniku, dve od tri aktivnosti u okviru projekta biće realizovane na Rudniku, dok će jedna aktivnost biti organizovana u Centru za ruralni razvoj i primenjeno obrazovanje u Jasku.


Tokom svog boravka na Rudniku mladi su deo svojih aktivnosti posvetili čišćenju kulturno-istorijskog spomenika Misa. Pored uživanja u prirodi Rudnika, mladi su posetili i Rudnik i flotaciju "Rudnik", gde su mogli da saznaju na koji način se ova kompanija trudi da zaštiti životnu sredinu i doprinese održivom razvoju lokalne sredine.


O edukaciji najmlađih učesnici su saznali kroz posetu osnovnoj školi na Rudniku i upoznali se sa njihovim programom Zelene škole, a o pravoslavnoj veri i tradiciji upoznali su se u Manastiru Vraćevšnica.


Posebno interesovanje izazvala je poseta lokalnim domaćinstvima koja pored razvoja seoskog turizma imaju i organsku proizvodnju.


Udruženje „Ritam zdravlja“ iz Novog Sada se od svog osnivanja 2010. godine bavi održivim razvojem, zdravim stilovima života i radu sa mladima. Zahvaljujući razvijenoj međunarodnoj mreži partnera i saradnika, verujemo da će se još mnogo projekata organizovati u Gornjem Milanovcu i na Runiku.


     

     

        

        

        

        

        

        


TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji