Osmomartovska prodajna izložbaMesto dešavanja: Gornji Milanovac

Osmomartovska prodajna izložba , 5-8. mart

Izložba narodnog stvaralaštva

Organizator: Udruženje Rudnički vidici , Kulturni centar i Turisrička organizacija

Kontakt: 064 155 21 84; 032 711 118; 032 720 565TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji