Становништво и насеља
Горњи Милановац има 44.438 становника

Према последњем попису становништва, који је рађен 2011. године, општина Горњи Милановац има 44.438 становника. Просечна густина насељености износи 53 ст/1 km². Поред града Горњег Милановца, који има 24.048 становника, највећа насеља општине су Прањани (1.519 становника), Рудник (1.440 становника), и Брђани (1.049 становника), а остала насеља су са мање 1.000 становника. Општина Горњи Милановац има 63 насеља, а осим Горњег Милановца и Рудника, сва остала насеља имају карактер села.