HidrografijaTlo opštine je blago nagnuto prema jugu i oko tri četvrtine pripada slivu Zapadne Morave. Naše područje karakterišu tri tipa vodenih resursa: površinske, podzemne i mineralne–termalne vode.


Od površinskih voda, po količini vode i površini sliva, najveća je reka Kamenica. Nastaje od Crne Kamenice koja izvire na mestu zvanom Bare (1.060 m) i Bele Kamenice koja izvire kod Divčibara (940 m) ispod Maljena i protiče najzapadnijim predelima opštine.


Druga reka po veličini je Čemernica koja izvire ispod Suvobora, iz veoma atraktivne Mokre pećine. Postaje od Graba i Velike Bukovače. Izvorište Graba je ispod Mujovca (805 m), a Bukovače (koju čine Mala i Velika Bukovača) Mujovac i Suvobor (866 m). Površina sliva je 109 km², a dužina čitavog toka je 47 km. Čemernica je pritoka zapadne Morave prvog reda..


Despotovica izvire ispod Rudnika, na zapadnoj strani Cvijićevog vrha. Sliv ima površinu 148 km², obuhvata delove Rudnika, Ješevca i Vujna. Ona je pritoka Zapadne Morave trećeg reda. Dužina toka je 24 km.


Dičina izvire na Dobrom polju na Suvoboru (754 m). Površina sliva je 190 km². Ona je leva pritoka Čemernice. Nastaje od Male Dičine koja dolazi sa padina Rajca i Velike Dičine ispod malog Suvobora.


Gruža izvire na južnim padinama Rudnika, ispod Velikog Visa (626 m). Površina sliva je 616 km², na našem području je 69 km². Ona je pritoka Zapadne Morave.
Podzemne vode su do nedavno predstavljale osnovu za snadbevanje stanovništva, naročito na seoskom području. Stanovništvo je koristilo podzemnu vodu iz brojnih bunara širom područja i velikog broja izvora, od kojih su najveći u krečnjacima Banjana, Teočina, Brezne i Drenove.


Na području opštine ima više termo-mineralnih izvora od kojih su najpoznatiji Svračkovačka banja, Brđanska banja, Mlakovac i Savini izvori.


Na sedam kilometara od Gornjeg Milanovca je izvor lekovite vode Svračkovci, neuređen, ali se voda može koristiti i lekovita je. Leči kožna oboljenja, čak se i psorijaza povlači prilikom duže upotrebe ove vode.
Savini izvori nalaze se na Savincu. U dolini reke Dičine nalazi se nekoliko izvora, dva u samom koritu na 340 m nadmorske visnine. Pripada radioaktivnim vodama. Savinac ima veoma lepe pejzažne vrednosti pa postoje uslovi da se ove vode znatno bolje koriste.


U selu Brđani nalazi se česma sa koje meštani koriste hladnu, suporovitu mineralnu vodu. Izvor je udaljen 10 km od Gornjeg Milanovca i 1,2 km od magistralnog puta Čačak–Beograd. Ova sumporovita voda, poznata je je još u kneževini Srbiji, pominje se 1856.godine kao „ladna sumporovača“.


Mlakovac se nalazi u Brusnici, uz samu Despotovicu i Ibarski put podno Vujna. Spada u radioaktivne vode. Koristi se za lečenje reumatizma.

TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji