Biljni i životinjski svetPriroda je bila izuzetno darežljiva prema rudničko-takovskom kraju. Obdarila ga je pitomim, šumovitim planinama, ispresecanim čistim rečicama i potocima - predelom privlačnim u sva četiri godišnja doba. Gornji Milanovac odlikuju bujna vegetacija i zdrava klima.


Biljni pokrivač se odlikuje bogatim fondom flore sa oko 650 vrsta biljaka, među kojima je oko 100 vrsta retkih, endemičnih, lekovitih i u drugom pogledu značajnih biljaka i 85 vrsta gljiva (od kojih je preko 50 predstavljaju jestive pečurke).


Naše područje pripada vegetacijskom tipu lišćarskih listopadnih šuma umerene zone. Pored šuma, pod livadama je više od 12 000, a pod pašnjacima 14 000 hektara opštinskih površina. Šumadija i Srbija su nekada bile najšumovitije oblasti na Balkanu, a verovatno i u Evropi. U vreme procvata rudarstva, u srednjem veku, šume su krčene. Ta degradacija šuma trajala je do pedesetih godina prošlog veka. Šume pokrivaju oko trećine teritororije opštine. Od šumskog drveća, najzastupljenije su vrste iz porodice hrasta, bukva i grab. Veoma su česti lipa, jasen i klen. U dolinama pored reka i potoka rastu razne vrbe, dok se u višim predelima susreću javor, mečja leska i breza. Radi pošumljavanja goleti, na nekim područjima opštine su uneti bagrem i više vrsta četinara od kojih su najznačajniji crni i beli bor, smrča i vajmutov bor. To su ujedno prva veštačka pošumljavanja u Srbiji.


Travna vegetacija je najzastupljenija posle šumske. Najzastupljenije su brdske i dolinske livade i pašnjaci.


Područje je bogato raznim vrstama voća. Najviše se uzgaja šljiva, zatim trešnja, višnja, kruška, jabuka. Dosta se uzgaja i jagodičasto voće: jagoda, malina i kupina. Voćnjaci čine 8% od 27.394ha (trećina teritorije opštine) obradivih površina. Četvrtinu obradivih površina čine oranice.
Planine Rudnik, Ješevac, Vujan, Suvobor i druge u ovom kraju utočište su brojnim životinjama: divljim svinjama, srnama, lisicama, jazavcima i kunama. U nižim predelima ima zečeva, fazana, jarebica i druge pernate divljači.


Od lovne divljači, koja se gaji u lovištima „Takovo“ i „ Suvobor“ najznačajniji su srna, divlja svinja i zec.


U vodotocima rudničko - takovskog kraja živi veliki broj vrsta riba, ali njihov broj je smanjen usled prekomernog i nepropisnog ribolova. Neke od njih su: mrena, brčica, krkuša, zelenika, klen i druge.


TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji